Category: General

Bab 8.6 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

Jika fungsi dan amalannya masih berada pada takuk lama, dicadangkan supaya Jawarankuasa Penasihat Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan menilai semula peranan teknologi pendidikan supaya sesuai dengan konsep dan matlamatnya untuk memudah dan memajukan proses pengajaran dan pembelajaran. Penyemakan semula ini akan memberi justifikasi yang kuat terhadap peranan baru Bahagian Teknologi Pendidikan yang dulunya berfungsi sebagai […]

Bab 8.5 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

PENUBUHAN PERSATUAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN MALAYSIA (PTPM) Tahun-tahun 1987 dan 1988 mempunyai peristiwa-peristiwa yang penting dan bersejarah dalam perkembangan teknologi pendidikan di Malavsia. Pada bulan Jun 1987 telah ditubuhkan Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (PTPM). Penubuhan PTPM telah dirasmikan dalam Konvensyen Teknologi Pendidikan Pertama pada 18 hingga 20 Jun 1987. Konvensyen ini telah dilancar dengan rasminya oleh […]

Bab 8.4 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

PROGRAM LATIHAN DAI-AM PERKHIDMATAN Program melatih pegawai-pegawai perkhidmatan pendidikan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan juga tidak ketinggalan dalam arus perkembangan ini. Guru-guru telah dihantar ke seberang laut untuk mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan teknologi pendidikan dan pengurusan media pendidikan pada peringkat diploma, ijazah lanjutan dan kedoktoran. Sementara itu Pusat Teknologi Pendidikan dan Media (PTPM), Universiti […]

Bab 8.3 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

PERKEMBANGAN RANGKAIAN PUSAT SUMBER Untuk menghasilkan guru yang pakar dalam media pengajaran, rangkaian pusat sumber atau media telah diwujudkan dari Kementerian Pendidikan hinggalah ke peringkat sekolah. Di samping itu institusi pengajian tinggi dan maktab perguruan telah menyediakan kursus media pengajaran bagi bakal guru dan guru terlatih. Tiap-tiap sekolah digalakkan menubåh pusat sumber sekolah masing-masing. Sebagai […]

Bab 8.2 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

ZAMAN 1972-79: PENGARUH MEDIA KOMUNIKASI—RADIO DAN TV PENDIDIKAN Zaman antara 1970 dan 1979 dipengaruhi oleh perkembangan media komunikasi atau media sebaran seperti radio dan televisyen. Tahun 1972 menyaksikan satu perkembangan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan awal teknologi pendidikan di Malaysia. Pada tahun ini Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (PSP), Kementerian Pendidikan telah ditubuhkan untuk menyelaras […]

Bab 8.1 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DI MALAYSIA DAN TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PENGAJARAN

PENGENALAN DI MALAYSIA kepentingan teknologi pendidikan di institusi pendidikan telah mula diperdebatkan sejak tahun 1970-an lagi (Yusup, 1991 Dalam seminar, bengkel, forum, jurnal, majalah, akhbar dan Iain-lain media sebaran am, isu teknologi pendidikan sering mendapat perhatian. Sepanjang dua dekad ini apakah kesannya terhadap sistem pendidikan? Adakah masyarakat pendidikan dapat menerima budaya teknologi pengajaran ini? Kedua-dua […]

Bab 7.3 TREN PENGGUNAAN MEDIA PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PENDAHULUAN Di institusi pendidikan, program media pendidikan diharap dapat membantu pengajaran dan pembelajaran, latihan dan penyelidikan. Contoh perkhidmatan yang ditawarkan adalah: (a) Penerbitan bahan pembelajaran. (b) Membekalkan maklumat menerusi bahan cetak dan bukan (c) Pinjaman perkakasan media. (d) Perkhidmatan nasihat dan rundingan tentang reka bentuk pengajaran. (e) Penyebaran maklumat. (f) Memberi latihan kepada pelatih/guru dalam […]

Bab 7.2 TREN PENGGUNAAN MEDIA PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Produk Tren 1: Perkakasan dan perisian menjadi lebih kecil dan lebih pintar. Contoh: (a) Pita audio gelendong terbuka menjadi kaset audio mikro. (b) Cakera video laser menjadi video digital padat. (c) Komputer kerangka kepada mikrokomputer. Tren2: Penggunaan perkakasan media menjadi lebih mudah, berkesan dan menjimatkan masa. Contoh: (a) Menggunakan perakam video adalah lebih mudah dan […]

Bab 7.1 TREN PENGGUNAAN MEDIA PENDIDIKAN DI MALAYSIA

APAKAH MEDIA, ADAKAH ANDA GUNA? MEDIA mempunyai beberapa definisi atau pengertian. Media boleh definisikan sebagai penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima seperti filem, video, radio, gambar foto, risalah, poster dan sebagainya (Heinich, Molenda, Russell, 1981 ). Pengertian ini lebih menekankan komunikasi. Media dijangka dapat memudahkan proses komunikasi antara penghantar dan penerima. Ada pula […]

Bab 6.3 Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh

Apakah yang Dimaksudkan dengan Kaedah Bersemuka Interaktif dalam Sistem PJJ? Kaedah bersemuka interaktifialah guru dan pelajar berada dalam satutempat/kelas yang sama semasa guru mengajar dan murid belajar. Interaktif pula bermaksud terdapat komunikasi dua hala di antara guru dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku sepetti tutorial rakan sebaya, perbincangan dan seminar. Penyampaian secara kuliah […]